Pályázati felhívás

a Kismányok, 138/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

 

 1. Az elidegenítési ár alsó határa: 1.883.000 Ft + ÁFA

 

 1. A telek címe, helyrajzi száma,jellemzői:

Település Kismányok

Utca, házszám külterület

Irányítószám 7356

hrsz 138/12

TULAJDONVISZONYOK

A tulajdonos neve, értékelt tulajdoni hányad: Kismányok Község Önkormányzata, 1/1.

Tulajdoni helyzet / forgalomképesség önkormányzati tulajdon / forgalomképes

AZ INGATLAN FŐBB JELLEMZŐI

Ingatlan típusa beépítetlen terület

Közmű ellátottság -

Telepítmény, építmény:

Életkor átlagos

Ingatlan területe: 5358 m2

 

 1. A nyertes kiválasztásának szempontjai: a pályázati felhívás 7. pontja szerint

 

 1. A pályázati ajánlat benyújtásának tartalmi feltételei, helye és ideje: A pályázatoknak 2018. november 23-án, 12.00 óráig kell beérkeznie a Kismányoki Önkormányzat 7356 Kismányok, Kossuth L. u. 49/B címre.

A határidő jogvesztő!


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
 2. hozzájárulását a pályázat körében személyes adatai kezeléséhez,
 3. a pályázó jelenlegi tevékenységének megnevezését, a tervezett tevékenységét, a tervezett felhasználás célját, nyilatkozatát a pályázati feltételekre és azok elfogadására,
 4. nyilatkozatokat arra, hogy nincs köztartozása,
 5. a tevékenység végzésére jogosító engedélyek hiteles másolatát,
 6. f) A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a pályázó tudomásul veszi és elfogadja.

 

 1. A pályázati tárgyalás helye, ideje: Kismányok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a pályázati határidőt követő soros ülésén.

 

 1. A pályázati felhívás megjelentetésének helye:
 2. a) Kismányok Község Önkormányzat hirdetőtáblája
 3. b) Kismányok Község Önkormányzat honlapja (kismanyok.hu)

 

 1. Az elbírálás szempontjai:

A legjobb érvényes árajánlatot tevőt nyilvánítja nyertesnek a Képviselő-testület.

Azonos összegű árajánlat esetén, előnyt élvez, a Kismányokon bejegyzett székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozás

 

 

Kismányok Község Önkormányzata